Turvalisus ja privaatsus

Igal aastal töötleb meie ettevõte BASE Metal kuni 40 tonni erinevaid infokandjaid.

Infoturve (Information Security) - teabe ja infosüsteemide kaitsmine loata juurdepääsu, kasutamise, avaldamise, salvestamise, uurimise, muutmise või hävitamise eest.

Infokandjate (kõvakettade, mälupulgade, CD/DVD-kettade, SIM-kaardide ja pangakaardide jne) küsimus on elektroonika utiliseerimisel endiselt aktuaalne.

Meie aastatepikkune elektroonika ümbertöötlemise kogemus näitab meile, et isegi pangad ja riigiasutused, ei kohalda alati usaldusväärseid meetmeid infokandjate hävitamiseks.

Sagedased vead infokandjate hävitamisel ja millised on riskid

Kõvaketaste hävitamine usaldatakse IT-spetsialistile, kes neid formateerib või lammutab komponentideks.

Andmete taastamise oht!
Formaatimine võtab palju aega ja on ajakohane ainult eraisikutele ja väikeettevõtetele.
On olemas programme, mis võimaldavad andmeid taastada vormindatud ketastelt.
Olulise teabega ketaste lammutamise asemel on lihtsam ja kiirem puurida ketastesse augud ja tuua meile ümbertöötlemiseks.
Tooge kettad meile ning meie spetsialistid lõikavad neid hüdrauliliste kääridega teie nähes.

Elektroonika viiakse lähedalasuvasse jäätmete sorteerimisjaama või linna elektroonika kogumispunktidesse

Teabe sattumise oht kolmandatele isikutele!
Me saame palju servereid ja arvuteid sorteerimisjaamadest!
Arusaamatutel põhjustel satuvad terved kõvakettad, CD/DVD-kettad, aktiivsete SIM-kaartidega telefonid jne.
Elektroonika utiliseerimine olulise teabega seadmetel on väga suur oht kuna linna vastuvõtupunktides puudub kontroll.
Miks töötajad seda teevad?
Kuna palgad on madalad ning sellega kaasneb pidev töötajate voolavus. Inimesed otsivad võimalusi lisatulu teenimisel ning müüvad väärtuslikku informatsiooniga asju edasi.
Peaaegu kõigis elektroonika vastuvõtjaamades võib näha sama pilti - elektroonikaromu mäed (vanad telerid, printerid, tolmuimejad, külmikud jne) ja mitte ühtegi arvutit või serverit! Kõik müüakse edasi ühe tööpäeva jooksul!

Ärge usaldage väärtuslikku elektroonikat "depersonaliseeritud" vastuvõtupunktidele, kus jäätmete üleandmisel puudub dokumentatsiooni vormistus ja vastav vastutus.

Elektroonika üleandmine kolmandatele isikutele, kes tegelevad olmejäätmete tasuta väljaviimisega.

Teabe müümise oht kolmandatele isikutele!
Utiliseerimine kolmandate isikute teenuste kaudu sobib kodumasinatele ja kontoriseadmete perifeerijale (printerid, skannerid jne), kuid mitte serveritele ja arvutitele.
Utiliseerivad elektroonikat tasuta, kolmandad osapooled/isikud on huvitatud kasumi teenimisest ning ilma südametunnistuseta müüvad teie andmeid sisaldavaid arvuteid või servereid teistele edasi, mõtlemata teie ohutusest.


Ärge usaldage teavet erinevatele eraisikutele ega ettevõtetele, kes ise tulevad ja viivad jäätmeid tasuta ära.
Tasuta juust on ainult hiirelõksus!
Arvutid ja serverid - tooge meile.
Peale andmekandjate utiliseerimisele, ostame palju kontoriseadmeid.
Elektroonika hinnad

Andmekandjate või strateegilise tähtsusega elektroonika utiliseerimiseks (on intellektuaalse või patendivara varguse oht), sõlmime lepingud Teiega lepingud, milles kirjeldatakse utiliseerimise tingimusi ja etappe.
Soovitame klientidel kogu elektroonika utiliseerida vastavalt vastuvõtmis- ja üleandmisaktile.

OHUTU ELEKTROONIKA UTILISEERIMISE EESKIRJAD

  • Alati utiliseerige elektroonika sama ümbertöötaja juures, kui elektroonika satub kolmandate isikute kätte tuvastate kohe süüdlase.
    Kui edastate elektroonikat erinevatesse kohtadesse on süüdlase tuvastamine palju keerulisem.
  • Nõudke vastuvõtmis-/üleandmisakti, koostage ette üksikasjalik loetelu olulistest elektroonikatest või komponentidest, koos ümbertöötlemise tingimustega. Näiteks täpsustage, et elektroonika taastamine ja müük antud loetelust on keelatud.
  • Usaldusväärsem on tellida infokandjate väljavõtmine ja kohese hävitamise teenuse, kui usaldada seda protseduuri oma töötajatele. Elektroonikaseadmete ümbertöötleja pole teie konkurent ja tal pole otsest huvi tekitada teile kahju. Keskmise palgaga töötaja on konkurentidele hea sihtmärk!
  • Mida lühem on elektroonika utiliserimise tee, seda ohutum!
  • Logod on soovitav eemaldada elektroonikast enne ümbertöötlemist! Politsei ja erinevate ministeeriumide ja pankade kleebistega kontoritehnika äratab alati tarbetut tähelepanu!

MÕNED NÄITED ELEKTROONIKA VALESTI UTILISEERIMISEST

  • Lõuna-Eestis kevadel koristustöödel oli leidud purunenud monitoride ekraani ja kere jäänuseid. Plastijäänustel olid valitsusasutuste koodid. Tegime päringu ja saime vastuse, et need monitorid utiliseeriti ühest Tallinna osakonnast. Selgus, et utiliseerimis hanke võitis üks Tallinna ettevõte. Ettevõte oli jätnud väärtusliku elektroonika endale ja müüs monitorid eraisikule. Eraisik aga võttis monitorid lahti ja viskas ekraanid ja plasti metsa.
  • Tallinnas asuv ettevõte, utiliseeris arvutid koos originaal Windows 7 ketastega. Paar nädalat hiljem oli osa nende kontoris olevates arvutites Windowsi litsents eemaldunud. Selgus, et elektroonika vastuvõtja müüs need kettad kolmandatele isikutele ja nad aktiveerisid koodid oma arvutites.
  • Internetis erinevatest kuulutusportaalidest on võimalik leida kõvaketaste või mobiiltelefonide hulgimüügi tegelevaid isikuid ja ettevõtteid. Ning siit küsimus – millistest allikatest need tooted tulevad?

INFOKANDJATE TURVALINE HÄVITAMINE

KONTORITEHNIKA JA SEADMETE UTILISEERIMINE

TRÜKKPLAATIDE JA KOMPONENTIDE UTILISEERIMINE