• Meist

Meist

BASE Metal osutab ümbertöötlemise-ja utiliseerimisteenuseid Euroopa turul alates 2005. aastast.

Jäätmekäitlusluba - KL-509603

Jäätmekäitlusluba - L.JÄ / 332985

Kiirgustegevusluba nr KTL-509686/20

Oleme kursis uute trendidega metalliturul ja täiendame end erinevate uute teadmistega, mis aitab säilitada paindlikku äripoliitikat.

Meie peakontor asub Tallinnas, Eestis.

BASE Metal teeb koostööd Euroopa ja Aasia ümbertöötlejatega, mis võimaldab kasulikke äritingimusi meie klientidele.

Täna oleme Eestis autokatalüsaatorite utiliseerimis turu liidrid ja meil on tugev positsioon ka Ida-Euroopas ning Skandinaavias.
ja meil on täielik seadmete valik tooraine lõikamiseks, purustamiseks ja rafineerimiseks ettevalmistamiseks.

Nagu ennem mainitud on ettevõtte väga laiaulatuslik kliendibaas. Kliente on nii Skandinaavia ning terve Euroopa maadest.

Põhiteenused

  • Auto- ja tööstuslike katalüsaatorite ümbertöötlemine
  • Kontoritehnika, erineva elektroonikaromu, trükkplaatide ja komponentide utiliseerimine
  • Elektroonika kokkuost
  • Kaablite ümbertöötlemine
  • Pliiakude utiliseerimine
  • Värviliste ja mustade metallide vastuvõtt
  • Ümbertöötlemise teenuseid osutatakse vastavalt Euroopa elektroonikaromude konventsioonile WEEE
  • XRF analüsaatoriteenused

TURVALISUS JA KONDENTSIAALSUS
BASE Metal teeb aktiivset koostööd avaliku sektori ja suurettevõtetega.

Koostöö avaliku sektori, pankade ja suurettevõtetega nõuab meilt kõrgeid turvastandardeid.

Tagame konfidentsiaalsuse meie klientidele, nii andmete ja tehingute info on rangelt salajane.

KESKKONNAKAITSE POLIITIKA
BASE Metal on loodusesõber ja kaitseme keskkonda. Tõelise sõbrana toetame erinevaid keskkonnakaitse programme.

Tänu metalli-, plasti- ja elektroonikajäätmete ümbertöötlemisele ja taaskasutusele, me ei pea võtma loodusest üha uusi tooraineid, ja saame neid korduvalt kasutada ja ei kahjusta keskkonda.

Püüame luua keskkonnasõbraliku jäätmekäitlussüsteemi, mis vähendaks jäätmeid ja parandaks Ida-Euroopa keskkonnaolukorda.

Eesti on rikka loodusega riik. On palju erinevaid looduskaitsealasid ja rahvusparke. Metsades on palju loomi ja linde. Seda kõike tuleb säilitada ja tulevastele põlvedkondadele edasi anda.

Oleme uhked, et meie töö aitab kaitsta loodust ja saame tuua kasu keskkonnale.

Soovime juurutada mõtteviisi: jäätmeid tuleb taaskasutada, mitte viia metsa! Ole loodusele hea sõber ja taaskasuta!