Teenused
  • Teenused

Kontoritehnika ja -seadmete utiliseerimine

Elektroonikajäätmete käitlemine toimub vastavalt Euroopa Liidu elektroonikaromude direktiivile WEEE.

Suurem osa elektroonikast me ostame või võtame vastu tasuta.

Mõnede ohtliku jäätme utiliseerimine - tasuline (klient maksab).

Kontoritehnika vastuvõtmise hinnad ja
tingimused leiate tabelis.

KONTORITEHNIKA UTILISEERIMINE

Kontoritehnika utiliseerimine toimub meie platsil või kliendi territooriumilt.

Esimesel juhul klient annab üle kontoritehnika hinnakirja alusel ja saab vastuvõtmise-üleandmise akti.

Teisel juhul lisatakse tasulised teenused:

- transport laadimisega (kui seadmed on tänaval ja transpordiks valmis);

- seadmete kolimisteenus hoone erinevatelt korrustelt laadimiskohani.

PROFESSIONAAL SEADMETE UTILISEERIMINE

Professionaalsete seadmete utiliseerimis protsess on analoogne kontoriseadmete teenusega, kuid tal on mitmeid lisatingimusi:

- teenuse klient peab teatama radioaktiivse allika olemasolust seadmes (kui selline on olemas);

- meditsiini- ja laboriseadmed ei tohiks sisaldada analüüside jääke, keemilisi reaktiive ega muid materjale, mis võivad põhjustada nakatumist, põletusi või mürgitust.

Professionaalsete seadmete loetelu

- Telekommunikatsiooniseadmed,
- GSM-seadmed,
- Pangaserverid ja seadmed,
- Andmekeskuste seadmed,
- Meditsiini- ja laboriseadmed,
- Sõjavarustus,
- Laevade varustus,
- Elektrijaamade seadmed,
- Mitmesugused tootmises olevad tööpingid ja masinad,
- Tööriist jne.

Hankige personaalne hinnapakkumine kontoriseadmete utiliseerimiseks.

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.