Jäätmete üleandmise ja vastuvõtmise akt, saateleht

Valige analüüsivõimalus (ainult katalüsaatorite tarnimisel):

Vastuvõetavatele kaupadele esitatavad nõuded

ÜLDISED

 • Jäätmeseaduse § 106 järgi ankeedi esitamine on kohustuslik.
 • Kui saatja ei vasta kirjadele ja telefonikõnedele, akt-arvet aktsepteeritakse 20 tööpäeva jooksul, alates kirja saatmise kuupäevast, ja makse sooritatakse. Peale tasumist saatja kaotab õiguse arvet vaidlustada.
 • Avalduse vormi saab salvestada ja saata digitaalallkirjaga aadressile info@basemetal.ee või saata paberkandjal pakile lisades (allkiri on kohustuslik).

KATALÜSAATORID

 • Katalüsaatorid võivad olla kehades või välja lõigatud keraamika kujul.
 • Välja lõigatud keraamika peab olema looduslikult niiske.
 • Katalüsaatorite märgkaal - määratakse kataloogi, mitte tegeliku kaalu järgi.
 • Keraamika ei tohi sisaldada asbesti ega metalli või keraamilisi rõngaid.
 • Katalüsaatorite kehades või puhta keraamika analüüseerimine võtab ühe tööpäeva.
 • Märga keraamika analüüseerimine võib kesta 2-3 tööpäeva (2–3 kulub materjali kuivatamisele).

MUUD MATERJALID

 • Plaadid võivad olla sorteerimata - sorteerime need kohapeal tasuta.
 • Raadiokomponentide jäägid tuleb sorteerida vähemalt 90% ulatuses - vastasel juhul võtame sorteerimisteenuse tasu (5% partii maksumusest).
Saatja allkiri
< Saada postiga