Palvelut
  • Palvelut

Tuotantojätteiden kierrätys

BASE Metal kierrättää tiivisteitä, kuonaa, lietettä, upokkaiden jätteet, samotti ja puhdistusjätteitä.

PUHDISTUSJÄTTEET JA TIIVISTEET

Lannoitetuotannon arvokkaat jätteet, vuoriteollisuuden tiivisteet ja muut laadukkaat irtojauhemateriaalit.
Erotusjätteet ovat jäänteitä, jotka perustuvat erilaisiin oksideihin ja joita syntyy puhdistuksen ja muiden toimenpiteiden yhteydessä jalometalleja teollisesti käsiteltäessä.

KUONA JA LIETTEET

Kuonaa syntyy sellaisten keraamisten jätteiden sulattamisen tai valamisen yhteydessä, jotka sisältävät jalometalleja.

Lietteet ovat jätteitä, jotka sisältävät suuren määrän vettä, joka tavallisesti merkitsee sateita, jalometalleja sisältävien materiaalien ”märkäkäsittelyprosesseista”, kaasujen puhdistamiseen tarkoitetuista pesureista tai malmien pesuprosesseista.

UPOKKAIDEN JÄTTEET JA SAMOTTI

Upokkaat koostuvat tulenkestävästä savesta, grafiitista tai muusta käytetystä keramiikasta, joka on saastunut imeytyneistä jalometalleista sulatusprosessissa.

Samotti on jalometallijäänteistä saastunut sulatuspajojen tulenkestävä keraaminen vuori – esimerkiksi lasikuituteollisuuden metallurgiaprosesseista.