LASKUN LAATIMINEN TOISELLE HENKILÖLLE

Monista syistä jotkut asiakkaat laativat laskut oman nimensä sijasta sukulaisten ja tuttavien nimissä.

Jätteiden rekisteröinti toisen henkilön nimiin vain valtakirjan perusteella.

Valtakirjan esittämistavat

1. Paikalla

Tulkaa paikalle sen henkilön kanssa, jonka nimiin raha maksetaan.
Valtakirja täytetään paikan päällä.

Molemmilta henkilöiltä vaaditaan henkilöllisyystodistuksen esittämistä.

2. Digitaalisesti

Täyttäkää valtakirja ja lähettäkää se sähköpostiosoitteeseen: info@basemetal.ee yhdessä hakijan ja rahan saajan digitaalisten allekirjoitusten kanssa.

Valtakirja laaditaan kerran ja se on voimassa, kunnes yksi asiakirjan allekirjoittaneista osapuolista kieltäytyy kirjallisesti.